Rekrutacja na studia 2024/2025

W dniu 15 marca 2024 r. odbyło się posiedzenie Uczelnianej Komi­sji Rekru­ta­cyjnej ds. Pro­gramu Erasmus+, która po przeanalizowaniu wszystkich złożonych w terminie 17 wniosków aplikacyjnych rekomenduje na wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2024/2025:

Lista główna:

Lp.Numer albumuWydziałUczelnia nr 1Uczelnia nr 2Uczelnia nr 3
1.2622WRDRESAD, MadrytIdT, Barcelona
2.2806WL ADAMU, PragaVSMU, Bratysława
3.2809WL AHfS Ernst Busch, Berlin
4.2770WTTRBC, LondynABU, Linz
5.2620WA KRBC, Londyn
6.2816WL ALKA, RygaFU, Essen
7.2616WA KFU, Essen
8.2768WTTCODARTS, RotterdamABU, LinzHAMU, Praga

Lista rezerwowa:

Lp.Numer albumuWydziałUczelnia nr 1Uczelnia nr 2Uczelnia nr 3
1.2811WL ARESAD, MadrytIdT, Barcelona
2.2774WTTDAMU, Praga
3.2578WL ATUAS, Turku

Lista niezakwalifikowanych:

Lp.Numer albumuWydział
1.2769WTT
2.2575WL A
3.2741WTT
4.2775WTT
5.2772WTT
6.2771WTT

Osoby wstępnie zakwalifikowane w ciągu najbliższych 7 dni mogą złożyć rezygnację z przyznanego im miejsca bez żadnych konsekwencji. Rezygnacja musi zostać złożona na piśmie z podpisem.

Prosimy pamiętać, że ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu na wyjazd zapadnie po zakończonej rekrutacji w uczelni partnerskiej oraz po uzyskaniu informacji o wysokości środków na działania w ramach Programu Erasmus+ w AST w roku akademickim 2024/2025.

Należy również pamiętać, że zobowiązania względem AST mają charakter priorytetowy (np. udział w przedstawieniach dyplomowych, pokazach etc.).

Każdej osobie ubiegającej się o stypendium Programu Erasmus+, przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia sporządzenia i ogłoszenia oficjalnej listy osób wstępnie zakwalifikowanych. Organem odwoławczym jest Rektor AST.

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ds. Programu Erasmus+

dr hab. Beata Guczalska
Przewodnicząca


Szanowne Studentki,
Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy, że do dnia 12 marca 2024 r. do godz. 15.00 mogą Państwo składać aplikacje na studia w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2024/2025 w ramach umowy KA131-2023 – liczba mobilności studentów w celu studiowania: 8.

Na studia w ramach Programu Erasmus+ wyjechać mogą studentki i studenci, którzy:

  • mają za sobą co najmniej jeden rok studiów – legitymują się wysoką średnią ocen ze studiów,
  • znają język wykładowy uczelni goszczącej w stopniu pozwalającym na udział w zajęciach i wykładach oraz korzystanie z literatury w tym języku,
  • uzyskali pozytywną opinię dziekana danego wydziału.

O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które mają wpis warunkowy.

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
Wnioski zawierające błędy językowe lub formalne będą uwzględniane w dalszej kolejności.
Nie przewiduje się rozmowy kwalifikacyjnej.

O zakwalifikowaniu kandydata na wyjazd decyduje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ds. Programu Erasmus+.

Na stronie: http://www.ast.krakow.pl/program-erasmus-2021-2027/uczelnie-partnerskie/ znajduje się wykaz uczelni partnerskich.

Termin złożenia ww. dokumentów mija 12 marca 2024 r. o godz. 15.00 – Nie czekajcie na ostatnią chwilę!
Oryginały dokumentów w przeźroczystej opisanej imieniem i nazwiskiem koszulce foliowej/teczce/kopercie należy złożyć w następujących miejscach:
Kraków – kancelaria (pokój 219)
Wrocław – sekretariat (pokój 114)
Bytom – dziekanat (pokój 004)

Z wyrazami szacunku,
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ds. Programu Erasmus+

TECZKA POWINNA ZAWIERAĆ:

Obowiązkowo:

Dodatkowo:

  • potwierdzenie aktywności: działalności studenckiej lub/i działalność ogólnej,
  • certyfikat językowy np. FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS, DELE, Goethe Zertifikat, CELI itp.,
  • list rekomendacyjny (maksymalnie dwa).

WAŻNE:

Klauzula informacyjna RODO (181 KB)
Zasady rekrutacji na studia 2024/2025 (213 KB)
Zasady rekrutacji na studia 2024/2025 – kryteria (137 KB)
Stawki KA131-2023 | zasady alokacji (414 KB)

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu pod adresem mailowym: erasmus@ast.krakow.pl