Instrukcja ustawiania nieobecności – wersja online.

Na czas naszej nieobecności możemy ustawić tzw. autorespoder czyli automatyczną odpowiedź.

 1. W pierwszej kolejności musimy zalogować się do naszego konta pocztowego na stronie https://outlook.office.com/ za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej (Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari).
 2. Po zalogowaniu otwieramy ustawienia (znajdują się pod symbolem koła zębatego w prawym górnym rogu).
 1. Następnie wybieramy od lewej kolejne pozycje menu poczta -> odpowiedzi automatyczne.
 2. W oknie odpowiedzi automatycznych włączamy tę funkcję, zaznaczamy „wysyłaj odpowiedzi tylko w okresie” i wybieramy datę oraz godzinę początku i końca wysyłania odpowiedzi automatycznej.
 3. Program Outlook pozwala nam ustawić dwa rodzaje odpowiedzi:
  • do organizacji – czyli na wszystkie adresy pracownicze i studenckie w domenie ast.krakow.pl i pozostałych fili,
  • poza organizację – czyli na wszystkie pozostałe adres.
   Obie odpowiedzi mogą zawierać tę samą treść.
 4. Ostatnim krokiem jest zapisanie zmian i zamknięcie okna.

Po zalogowaniu się do konta pocztowego w czasie funkcjonowania naszej auto odpowiedzi, w prawym górnym rogu ujrzymy następującą informację. Kliknięcie linku wyłącz przerwie działanie autorespondera w sposób permanentny.

Jak wyłączyć autorespodera?

W celu wyłączenia automatycznej odpowiedzi należy postępować zgodnie z powyższą instrukcją, a kroku 4 dezaktywować opcję „odpowiedzi automatyczne są włączone” i zatwierdzić zmianę klikając w „zapisz”.