Instrukcja ustawiania nieobecności – MS Outlook.

Na czas naszej nieobecności możemy ustawić tzw. autorespoder czyli automatyczną odpowiedź.

 1. Klikamy na zakładkę „plik” w lewym górnym rogu aplikacji, a następnie wybieramy pozycję „odpowiedzi automatyczne”.
 1. W oknie odpowiedzi automatycznych włączamy tę funkcję ( zaznaczamy „wyślij odpowiedzi automatyczne”), następnie zaznaczamy „wyślij tylko w tym zakresie godzin” i wybieramy datę oraz godzinę początku i końca wysyłania odpowiedzi automatycznej.
 2. Program Outlook pozwala nam ustawić dwa rodzaje odpowiedzi:
  • w mojej organizacji – czyli na wszystkie adresy pracownicze i studenckie w domenie ast.krakow.pl i pozostałych fili,
  • poza moją organizacją – czyli na wszystkie pozostałe adres.
   Obie odpowiedzi mogą zawierać tę samą treść.
 3. Ostatnim krokiem jest zapisanie zmian przez kliknięcie OK.

Aby wyłączyć funkcję autorespondera musimy ponownie wejść w jego konfigurację, ale tym razem zaznaczamy opcję „nie wysyłaj odpowiedzi automatycznych”.

Ważne:

Ustawienie odpowiedzi automatycznej w programie MS Outlook będzie automatycznie widoczne w wersji online (https://outlook.office.com) i odwrotnie.