Instrukcja konfiguracji konta poczty elektronicznej w programie pocztowym MS Outlook.

Instrukcja dot. programu MS Outlook w wersji 2016 lub nowszej.

Przed przystąpieniem do konfiguracji programu pocztowego należy wykonać aktualizację systemu MS Windows.

Podczas wpisywania naszego adresu-loginu proszę pamiętać, że jest on powiązany z przynależnością do struktur właściwej jednostki tzn.:

 • pracownicy w Krakowie: nazwisko@ast.krakow.pl
 • pracownicy fili w Bytomiu: nazwisko@ast.bytom.pl
 • pracownicy fili we Wrocławiu: nazwisko@ast.wroc.pl
 • studenci w Krakowie: nr_albumu@ast.krakow.pl
 • studenci fili w Bytomiu: nr_albumu@ast.bytom.pl
 • studenci fili we Wrocławiu: nr_albumu@ast.wroc.pl

Instrukcja konfiguracji programu pocztowego:

 1. Po uruchomieniu nowo zainstalowanego programu, automatycznie wyświetli nam się okno konfiguracji konta pocztowego – proszę przejść do punktu 4.
 2. W przypadku, gdy program był już używany należy z menu „plik” w lewym górnym rogu aplikacji wybrać pozycję „ustawienia kont” i dalej „ustawienia kont…”.
 1. Po dwukrotnym kliknięciu dalej pojawi nam się okno z miejscem na wpisanie naszych danych. Wypełniamy kolejne rubryki odpowiednimi informacjami. Hasło wpisujemy dwukrotnie.
 1. Program w tym momencie automatycznie pobiera dane konfiguracyjne.
 1. Następnie pojawi się okno „wprowadź hasło” (w tym oknie powinno być widoczne logo AST).
 1. W kolejnym kroku otrzymamy informację o poprawnym skonfigurowaniu naszego programy, co zatwierdzamy przyciskiem „zakończ”.
 1. Aplikacja jest już gotowa do użytku.