INSTRUKCJA KONFIGURACJI KONTA POCZTY ELEKTRONICZNEJ W PROGRAMIE POCZTOWYM MAIL.

Podczas wpisywania naszego adresu-loginu proszę pamiętać, że jest on powiązany z przynależnością do struktur właściwej jednostki tzn.:

  • pracownicy w Krakowie: nazwisko@ast.krakow.pl
  • pracownicy fili w Bytomiu: nazwisko@ast.bytom.pl
  • pracownicy fili we Wrocławiu: nazwisko@ast.wroc.pl
  • studenci w Krakowie: nr_albumu@ast.krakow.pl
  • studenci fili w Bytomiu: nr_albumu@ast.bytom.pl
  • studenci fili we Wrocławiu: nr_albumu@ast.wroc.pl
  1. W ustawieniach systemowych należy wybrać Konta internetowe -> Dodaj konto…
  1. Następnie należy wybrać Microsoft Exchange, w kolejnym oknie klikamy zaloguj się i podajemy nasze dane logowania.

  1. Wpisujemy nasze aktualne hasło i akceptujemy uprawnienia w kolejnym oknie, a w następnym zatwierdzamy elementy do synchronizacji.
  1. Nasze konto możemy wybrać w zakładce skrzynki.