WSPÓŁCZESNA FILOZOFIA LUDZKIEGO DRAMATU. WYKŁADY

Autor: Józef Tischner

Rok wydania: 2012

Cena: 40 zł

Lektura przenosi czytelnika do czasu, gdy w pogrążonej w stanie wojennym Polsce, Tischner zaczyna wprowadzać studentów reżyserii i dramatu w filozofię Fryderyka Nietzschego, Martina Heideggera i Emmanuela Levinasa. Mimo stanowiska komunistycznych władz – które obserwując rosnące zainteresowanie wykładami, również wśród przedstawicieli innych środowisk, zaczynają domagać się ograniczenia tych spotkań jedynie do kręgu słuchaczy PWST – w niewielkiej sali przy ul. Warszawskiej w Krakowie rozpoczyna się fascynująca intelektualna przygoda, kształtujaca zręby filozoficznego myślenia u młodego pokolenia artystów. Książka jest zbiorem wykładów, jakie ks. Józef Tischner głosił w murach krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w roku akademickim 1982/83.