Shakespeare i kinoStrategie adaptacyjne i ich konteksty społeczno-kulturowe

Autor: Olga Katafiasz

Rok wydania: 2012

Cena: 35 zł

Shakespeare i kino… to cenna publikacja nie tylko dla filmoznawców i teatrologów, ale również dla wszystkich miłośników dramatów Williama Shakespeare’a. Autorka postanowiła, wybierając 28 ekranizacji dzieł Shakespeare’a zrealizowanych przez reżyserów z różnych krajów w latach 1935-2011, przyjrzeć się strategiom adaptacyjnym towarzyszącym procesom twórczym w wymiarze artystycznym, ale także społecznym, politycznym i ideologicznym.
Analizy filmów przeprowadzone przez Olgę Katafiasz uderzają przenikliwością, kompetencją, oryginalnością, niechęcią do powielania utartych sądów, a także odwagą w budowaniu własnych odkrywczych interpretacji.

Grażyna Stachówna

 

SPIS TREŚCI: