O TEATRZE RAPSODYCZNYM Wybór tekstów i opracowanie: Jacek Popiel

Autor: Mieczysław Kotlarczyk Karol Wojtyła

Rok wydania: 2001

Cena: 20 zł

Połączenie w jednym tomie artykułów Mieczysława Kotlarczyka z wypowiedziami Karola Wojtyły jest naszą świadomą decyzją. Wraz z upływem czasu coraz wyraźniej można dostrzec, że u początków Teatru Rapsodycznego były nie tylko wydarzenia znane już historykom teatru. Przyjaźń, niepowtarzalny, ideowy związek tych dwóch wadowiczan miały tu także istotne znaczenie.

Fragment ze „Wstępu” Jacka Popiela

SPIS TREŚCI: