Erasmus+ Online Linguistic Support (OLS)

Erasmus+ Online Linguistic Support (OLS) to narzędzie, które zostało uruchomione w celu zapewnienia lepszej jakości mobilności poprzez podniesienie kompetencji językowych studentów programu Erasmus+ w zakresie głównego języka studiów/praktyki przed rozpoczęciem mobilności lub w trakcie jej trwania. Rolą studenta uczestniczącego w wymianie w programie Erasmus+ jest wypełnienie pierwszego i drugiego testu biegłości językowej przed i na zakończenie pobytu na stypendium oraz, jeżeli dotyczy, uczestnictwo w kursie językowym.

Test biegłości językowej jest obowiązkowy do stosowania przez studentów realizujacych mobilność (wyjazdy na studia  lub praktyki) od dnia 1 stycznia 2015. Dotyczy studentów, dla których językiem wykładowym (studia) / roboczym (praktyki) jest jeden z języków obcych: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, niderlandzki.

Brak wypełnionego początkowego i końcowego testu powoduje, że mobilność nie może zostać rozliczona.

OLS dla wyjeżdżającego studenta oznacza, że:

 • przed wyjazdem wypełnia obowiązkowy test początkowy biegłości językowej;
 • po uzyskaniu wyniku testu, zainteresowanym studentom oraz obligatoryjnie tym, którzy uzyskani niższy wynik niż B1 zostanie przyznany udział w kursie językowym online wyłącznie w języku, w którym został wypełniony test biegłości językowej. Studentowi zostanie wtedy przyznana licencja na kurs on-line;
 • po przyznaniu licencji na kurs student otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą login i hasło dostępu do kursu. Jeśli student nie rozpocznie kursu w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zaproszenia, link dostępu staje się nieaktywny;
 • uprzednio przyznana licencja na kurs nie może zostać wykorzystana przez inną osobę;
 • udział studenta w więcej niż jednej mobilności oznacza konieczność wypełnienia testu biegłości językowej dla każdej mobilności osobno, nawet jeśli język komunikacji podczas mobilności będzie identyczny. Konieczne jest wtedy podanie innego adresu e mail;
 • pierwsze przypomnienie o wypełnieniu końcowego testu wysyłane jest automatycznie 15 dni przed zakończeniem okresu mobilności, podanym w profilu studenta w OLS, test należy wypełnić nie później niż 30 dni od pierwszego powiadomienia;
 • test można rozwiązać etapami, istotne jest aby go zapisać, co jest możliwe tylko po zakończeniu danej sekcji, potem nie można już do niej wrócić;
 • konto studenta jest aktywne przez 12 miesięcy od ostatniego logowania do platformy OLS.

Sekcje dotyczące kursu językowego on-line:

 • language courses: menu rozwijalne z możliwością doskonalenia kompetencji: czytanie, pisanie, gramatyka, słownictwo, komunikacja; o charakterze MOOC (Massive Open Online Course) na wybranym przez uczestnika poziomie;
 • tutoring: w formie klasy wirtualnej, zajęć z nauczycielami co drugi tydzień, trwające 0,5 h w godz. 9:00-16:00, na które słuchacze się zapisują;
 • forum: (nauczyciele odpowiadają na pytania uczestników;
 • news;
 • level test:  test na zakończenie kursu on-line.

Poniżej praktyczne wskazówki i informacje dla studentów korzystających z systemu OLS.
Praktyczne wskazówki ols dla studentów [390 KB]