Wybory na kadencję 2020-2024 | wybory przełożone

24 marca 2020

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, po konsultacji z władzami Uczelni, Uczelniana Komisja Wyborcza przekłada terminy zebrań wyborczych dotyczących wyborów do kolegium elektorów i Senatu oraz wybory rektora.

Zebrania wyborcze będą się odbywać w późniejszych termnach, podawanych do wiadmości co najmniej 7 dni przed terminem zebrań.


Komunikaty Uczelnianej Komisji Wyborczej >> Wybory na kadencję 2020-2024