Karolina Burek, Zuzanna Czerniejewska, Agnieszka Michalik, Anna Mikuła, Mateusz Barta, Mateusz Bieryt, Grzegorz Łabuda, Marcin Wojciechowski wyróżnieni stypendiami MKiDN

5 grudnia 2016

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom oraz rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom przyznał w roku akademickim 2016/2017 stypendia ósemce studentów krakowskiej PWST: Karolinie Burek, Zuzannie Czerniejewskiej, Mateuszowi Bierytowi i Marcinowi Wojciechowskiemu – studentom Wydziału Aktorskiego w Krakowie, Agnieszce Michalik, Annie Mikule i Grzegorzowi Łabudzie – studentom Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu oraz Mateuszowi Barcie z Wydziału Lalkarskiego we Wrocławiu.

Całej ÓSEMCE serdecznie gratulujemy!

Uroczyste wręczenie stypendiów odbędzie się w dniu 6 grudnia 2016 r. o godz. 12:00 w Sali Balowej w Zamku Królewskim w Warszawie.