Stanowisko KRASP-RGNiSW w sprawie przesłuchań studentów US

19 czerwca 2020

W dniu 9 czerwca 2020 r. Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) oraz Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (RGNiSW) wydały wspólne stanowisko w sprawie przesłuchań studentów Uniwersytetu Śląskiego.