Samorząd Studencki AST

Skład Samorządu Studenckiego 

Alicja Semrał – przewodnicząca Samorządu Studenckiego

Rada Studentów Wydziałów w Krakowie
Alicja Semrał – przewodnicząca
Maria Wójtowicz – zastępca
Piotr Pacześniak

Rada Studentów Wydziałów we Wrocławiu
Kamila Romaniuk – przewodnicząca
Bartek Sambor – zastępca
Anna Chorostecka
Dominika Zachoszcz
Piotr Regdos
Szymon Stęchły

Rada Studentów Wydziału w Bytomiu
Bartosz Goździkowski – przewodniczący
Natalia Myczewska zastępca


Regulamin Samorządu Studenckiego AST