Fundacja Sceny im. St. Wyspiańskiego

ul. Straszewskiego 21-22, lok. 216
31-109 Kraków
NIP: 6762408033; REGON: 121052894
KRS: 0000339785, data wpisu: 21.10.2009 r.    

KONTO: mBank S.A. nr 96 1140 2004 0000 3402 7784 8537

tel. 12 362 71 17      
e-mail: fundacja@ast.krakow.pl       

Zarząd Fundacji:    
Beata Guczalska - prezes Zarządu   
Franciszek Gałuszka - wiceprezes Zarządu
Barbara Sztraub - członek Zarządu
Jerzy Stuhr - członek Zarządu
Iwona Kołodziejczyk - sekretarz Zarządu

Dorota Segda - prezes Kapituły
Aleksander Fabisiak - wiceprezes Kapituły
Franciszek Gałuszka
Ewa Kutryś
Józef Opalski
Jan Peszek
Anna Polony   
Jacek Popiel
Jerzy Stuhr
Barbara Sztraub
Jerzy Święch - sekretarz Kapituły
Jerzy Trela