CZASY SIĘ ZMIENIAJĄ, ZMIENIAMY SIĘ I MY

28 września 2017

 

ZMIENIAMY NAZWĘ i PATRONA

Minęło 70 lat, nazwa i skrót „PWST” służył nam wiernie, ale nadszedł czas zmian... Nie chcemy być postrzegani jako szkoła zawodowa, bo od dawna posiadamy wszelkie uprawnienia akademickie i jesteśmy uczelnią o profilu ogólnohumanistycznym.

Realizujemy misję kształcenia humanistów. Nie tylko rzemieślników Teatru. Chcemy, żeby nasi studenci uczyli się solidnego zawodowego warsztatu, ale również aby kończyli studia jako światli, otwarci, ciekawi świata, tolerancyjni i twórczy ludzie. Artyści przyszłości, ale świadomi tradycji kultury, która nie zaczyna się dziś. Artyści w ciągłym dialogu – ze sobą nawzajem, z autorami, z widownią, z teraźniejszością. Zadający śmiałe pytania i pozwalający sobie na odważne, niestereotypowe interpretacje.

26 września 2016 r. Senat Uczelni przyjął uchwałę o zmianie nazwy z Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego na Akademię Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego. Zmiana ta została zatwierdzona rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 maja 2017 r.

Co ważne – Wydział Aktorski w Krakowie będzie nosił imię Ludwika Solskiego.

 

ZMIENIAMY LOGO  

Zaprojektowany przez Jerzego Napieracza symbol PWST służył Uczelni przez prawie 40 lat. Dla jednych nabrał w tym czasie szlachetnej patyny, dla innych zdążył się postarzeć. Nie sposób odmówić mu charakteru i jakości plastycznej. Mocno zakorzenił się w świadomości odbiorców.

Kapitał rozpoznawalności oraz duża wartość sentymentalna to powody, dla których nowy symbol AST bezpośrednio nawiązuje do logo PWST. Logo Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie nadal będzie oparte na motywie maski. Jej rysunek, przy zachowaniu zbliżonego układu i proporcji, został uproszczony i zgeometryzowany. Dzięki temu jest nowocześniejszy, a przy tym pozostawia pole do swobodniejszej interpretacji. Skrót „AST” został wkomponowany na podobnej jak wcześniej zasadzie: nadal pierwsza litera – tym razem obrócone o 90 stopni „A” – jest okiem maski.

Uporządkowane zostały typografia i sposób zapisu nazwy, a jednolity system obejmie także logotypy lokalizacji AST we Wrocławiu i Bytomiu.

Wprowadzanie nowej identyfikacji wizualnej, zaprojektowanej przez Studio Otwarte, zajmie kilka najbliższych miesięcy. Nowa szata obejmie wszystkie dokumenty, druki, oznaczenia oraz materiały informacyjne i promocyjne AST. Trwają już prace nad nową, ujednoliconą oprawą graficzną najbliższych spektakli dyplomowych.

 

ZMIENIAMY SIĘ